Kurumsal İmaj Nasıl Oluşur?

Bir kurumsal firmanın imajı; stratejileri sonucu ortaya çıkan, firmanın sahip olduğu değerler, inançlar, tutum ve faaliyetleri neticesinde ortaya çıkmaktadır.

İnsanlar, bir kurumun imajından etkilenir ve buna göre firma hakkında bir yargıya sahip olurlar. İmaj bir çeşit algıdır.

İmaj zedelenmesi ise, kurum ya da şirketin yönetiminden, çalışanlarından ya da hizmetlerinden dolayı meydana gelebilir. İlk izlenim ve ilk değerlendirme, bur kurumun imajı açısından da önemlidir.

Kimlik, kurumun gerçekte nasıl olduğu, imaj ise bu gerçekliğin insanlar tarafından nasıl algılandığıdır. Kurum tarafından oluşturulan ve sunulan kurum kimliği ile iç ve dış müşterilerin algıladığı kurum imajı bazen farklı olabilir Eğer hedef kitle şirketin istediği şekilde düşünüyorsa böylece gerçek ile algılanan aynı hale gelir ve bu durum firmanın kurumsal imaj yönetiminde başarılı olduğu anlamına gelir.

Kurumsal kimlik, bir şirketin sahip olduğu imajını dışarıya nasıl yansıttığını gösteren işaretlerin toplamıdır. Bir firmanın, markanın ya da kurumun şirket içi ve şirket dışı duruşunu, davranışını kısacası imajını temsil eden kavramlar, şirketin kurumsal kimliğidir.

 

Kurumsal kimlik, bir kuruluşun görsel ve işlevsel öğelerinin bütününü içermektedir. Aşağıdaki özellikler kurumsal kimliğin temel bileşenleridir:

  1. Logonuz :Kurumsal kimliğin önemli bir parçasıdır, logonuz kuruluşunuzu tanımlayan sembolik bir görünümdür.

  2. Renkler : Kurumsal kimliğinizi tanımlamak için seçtiğiniz renkler, güvenilirlik ve profesyonellik katacaktır.

  3. Tipografi :Kurumsal kimliğinizde kullandığınız yazı tipi, kuruluşunuzun kimliğini yansıtacaktır.

  4. Mesaj : Kurumsal kimliğinizin içeriği, hedef kitlenizi ve işinizi tanımlamak için kullanılır.

  5. Uygulama : Kurumsal kimlik, web siteniz, sosyal medya sayfalarınız ve diğer tüm yayınlarınızda uygulanmalıdır.

Kurumsal kimlik, kuruluşunuzun kimliğini, hedef kitlenizi ve iş amacınızı yansıtacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Ayrıca, kurumsal kimlik, yayınladığınız her türlü materyal ve reklamda kullanılmalıdır, böylece müşterileriniz kuruluşunuzu tanıyabilir ve tanımlayabilir.


Başka bir ifadeyle anlatmak gerekirse, bir firmanın hem iç hem de dış dünyada görünen yüzü o firmanın kurumsal kimliğini yansıtır. Kurumsal kimlik sayesinde firmalarda oluşabilecek kimlik karmaşasının önüne geçilir. İyi kurgulanmış bir kurumsal kimlik müşterilerin, hitap edilen hedef kitlenin ya da diğer firmaların gözünde saygınlık kazandırır. Bunun dışında etkili ve akılda kalıcı şekilde tasarlanmış olan kurumsal kimlikler firmalar tarafından da özümsendiği için, müşteriler nezdinde firmaların prestijini artırarak, akıllarda daha fazla kalmalarını sağlar.
İstekleriniz doğrultusunda kurumsal kimlik tasarımınızı profesyonel şekilde oluşturabiliriz.


 

>> Logo Tasarım (  Alternatif ve Düzenleme )
>> Antetli Kağıt Tasarımı
>> Kartvizit Tasarımı
>> Blok Not ( A5 )
>> Zarf ( Diplomat, Yarım ve Tam Boy )
>> Dosya Tasarımı ( Cepli )
>> Fatura ve İrsaliye
>> Tahsilat Makbuzu
>> Dijital Mail İmza
>> Broşür Tasarımı
Whatsapp İletişim